^ Back to Top

Hotărâri ale Consiliului Local Moșoaia

HCL nr. 37/26.10.2021 - privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Moșoaia, județul Argeș".


HCL nr. 36/29.09.2021 - privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Buget Local, pe anul 2021.


HCL nr. 35/28.09.2021 - privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.402.506 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.


HCL nr. 34/28.09.2021 - privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru investiția "Modernizare drumuri comunale și de interes local în Comuna Moșoaia, Județul Argeș".


HCL nr. 33/28.09.2021 - privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MOȘOAIA, JUDEȚUL ARGEȘ".


HCL nr. 32/28.09.2021 - privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOȘOAIA, JUDEȚUL ARGEȘ".


HCL nr. 31/28.09.2021 - privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Moșoaia a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați.