^ Back to Top

Istoric Comuna Moșoaia

Cele mai vechi urme descoperite pe teritoriul comunei datează din perioada geto-dacică, constând într-un tezaur de monede geto-dacice, imitaţii de tip Filip II. Cea mai veche atestare documentară a uneia din localităţile componente datează din anul 1495, şi se referă la satul Hinţeşti şi apare în hrisovul emis de cancelaria domnească a lui Vlad Călugăru. O cruce din piatră din anul 1743 consemnează că satul Moşoaia făcea parte, in acel an, din judeţul Teleorman. Satele componente ale comunei sunt: Moşoaia, Hinţeşti, Smeura, Dealul Viilor, Ciocănăi, Lăzăreşti şi Bătrâni.