^ Back to Top

Avizier electronic

Informari solicitare aviz de gospodărire a apelor

Informare solicitare aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul „Prima înființare rețea publică de apă uzată și modernizare rețea publica de apă în satele Ciocanăi, Bătrâni și Lăzărești, comuna Moșoaia, județul Argeș".

Informare solicitare aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul „Prima înființare rețea publică de apă uzată și modernizare rețea publică de apă în satele Lăzărești și Moșoaia, comuna Moșoaia, județul Argeș".

Dată publicare: 19.04.2021


Proiecte de Hotărâri

Proiecte de hotărâri PUZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ".

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SUBSOL parțial + PARTER + 1 ETAJ".

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere și pentru menținerea unui mediu de viață sănătos în comuna Moșoaia

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere și pentru menținerea unui mediu de viață sănătos în comuna Moșoaia.

Referat de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere și pentru menținerea unui mediu de viață sănătos în comuna Moșoaia.

 

Proiect hotărâre și anexe privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 1 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 2 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 3 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 4 și anexa 5 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 6 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 7 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Raport privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata de inflație de 2,6%.

 

Proiect de hotărâre si anexe privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Mosoaia pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 3, anexa 4, anexa 5 și anexa 6 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 7 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

 

Referat de aprobare, raport specialitate și anexe privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Mosoaia pe anul 2021

Referat de aprobare nr.4757/13.04.2021 privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Raport de specialitate nr.4758/13.04.2021 la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 1 la raportul de specialitate nr.4758/13.04.2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 2 la raportul de specialitate nr.4758/13.04.2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 3, anexa 4 și anexa 5 la raportul de specialitate nr.4758/13.04.2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 6 la raportul de specialitate nr.4758/13.04.2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

 

Adrese la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021

Adresa nr. 58198/16.03.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Adresa nr. 60929/18.03.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Adresa nr. 72686/31.03.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Adresa nr. 73858/01.04.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Adresa nr. 74464/02.04.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Extras din Decizia nr. 3/2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Dată publicare: 14.04.2021


Informare

INFORMARE persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza UAT Moșoaia.

Dată publicare: 01.03.2021