^ Back to Top

Avizier electronic

Anul 2024


Proiect de hotărâre privind bugetul local pe anul 2024

Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2024.

Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri proprii, pe anul 2024.

Anexa3 - lista de investiţii, pe anul 2024.

Legea bugetului de stat pe anul 2024.

Ordonanţa nr 127.

Adresa nr. AGG-STZ-449.

Anexa categorii de venituri aferente bugetelor locale pe anul 2024.

Repartizarea pe trimeste a sumelor.

Decizie alocare sume.

Decizie alocare sume.

Decizie alocare sume.

Anexă Monitorul Oficial.

Dată publicare: 06.02.2024


Anul 2023


Ofertă vânzare teren

Ofertă de vânzare teren agricol extravilan în suprafață de 0,49 ha

Dată publicare: 21.03.2023


Comunicat lansare carte

Vă facem cunoscută lansarea volumului „FORMĂ ȘI CULOARE - DICȚIONAR AL ARTELOR PLASTICE DIN ARGEȘ ȘI MUSCEL SEC. XVII-XXI”, autor – Simona Nagîț, prezintă prof.Dr. Lavinia Vieru.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 18 martie 2023, ora 13:00, la Căminul Cultural din localitate.

Intrarea este liberă!

Dată publicare: 13.03.2023


Comunicat de presă

Comunicat de presă privind proiectul - „Cresterea eficientei energetice a cladirii publice-Scoala Gimnaziala Mosoaia, situata in Comuna Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges”

Dată publicare: 03.03.2023


Comunicat de presă

Comunicat de presă privind proiectul - „Cresterea eficientei energetice a cladirii publice-Gradinita Hintesti, situata in Comuna Mosoaia, Sat Hintesti, Judetul Arges”

Dată publicare: 03.03.2023


Informații privind sistemul RetuRO - Sistem garanție Returnare

Informații comercianți.

Informații producători și importatori de băuturi.

Site-ul oficial: www.returosgr.ro 

Dată publicare: 08.02.2023


Proiect Buget U.A.T.C. MOSOAIA an 2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al U.A.T.C. Moşoaia pe anul 2023.

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al U.A.T.C. Moşoaia pe anul 2023.

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al U.A.T.C. Moşoaia pe anul 2023.

Anexele nr. 3, 4, 5 şi 6 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al U.A.T.C. Moşoaia pe anul 2023.

Anexa nr. 7 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al U.A.T.C. Moşoaia pe anul 2023 - Lista de investiţii

Dată publicare: 01.02.2023Anunţ referitor la elaborarea proiectului de buget al Comunei Moșoaia pe anul 2023

Astăzi, 25.01.2023, Primarul comunei Moșoaia anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de buget al Comunei Moșoaia pe anul 2023.

Proiectul bugetului local pe anul 2023 poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei.

Propunerile / sugestiiile / opiniile / contestațiile privind proiectul de buget al Comunei Moșoaia pe anul 2023 supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 31.01.2023, ora 15.00, astfel :

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind proiectul de buget al Comunei Moșoaia pe anul 2023".

Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.

Anexa 1 - Proiect Buget Local - comuna Moșoaia, județul Argeș.

Anexa 2 - Proiect Buget Venituri Proprii - comuna Moșoaia, județul Argeș.

Anexa 3 - Proiect Lista de investiții - comuna Moșoaia, județul Argeș.

Dată publicare: 25.01.2023


Licitație publică - închiriere spațiu în suprafață de 49.10 m.p.

Proces verbal privind deschiderea ofertelor și indeplinirea cerințelor de calificare.

Dată publicare: 16.01.2023Anul 2022


Anunț licitație publică

Comuna Moșoaia închiriază prin licitație spaţiu destinat desfăşurării unor activităţi comerciale, în suprafaţă de 49,10 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Moşoaia, situat în sat Smeura, Calea Dragasani nr.160, judeţul Argeş, în incinta imobilului “Cămin Cultural”, inscris in C.F. 86060, număr cadastral 86060-C1.

Anunț nr. 18956.

Dată publicare: 12.12.2022


Anunț conf. Legii 52/2003

Anunț privind dezbaterea autorității publice deliberative a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum și în cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, aplicabile în anul fiscal 2023

Referat de aprobare nr. 15995/11.10.2022

Raport nr. 15996/11.10.2022

Anexa privind nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

Dată publicare: 17.11.2022


Anunț conf.HG 714/2022

Anunț privind obligativitatea înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Model de cerere

Model de cerere

Dată publicare: 17.10.2022


Anunțuri colective

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicare nr. 13484/02.09.2022

Dată publicare: 02.09.2022


Anunțuri colective

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicare nr. 13457/01.09.2022

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicare nr. 13411/01.09.2022

Dată publicare: 01.09.2022


Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Moșoaia, județul Argeș

Memoriu general Plan Urbanistic General comuna Moșoaia, județul Argeș

Regulament Local

Planșa 1 - Încadrare în teritoriu

Planșa 3.1. - Reglementări urbanistice - zonificare

Planșa 3.2. - Reglementări urbanistice - zonificare

Dată publicare: 04.04.2022


Anunț public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare "Amenajamentul pastoral al comunei Moșoaia"

Dată publicare: 01.04.2022


Proiect Buget U.A.T.C. MOSOAIA an 2022 - consultativ (fara sumele din TVA ce se vor aloca invatamantului avand in vedere ca nu s-a aprobat costul standard per elev pentru anul 2022)

Proiect hotărâre Buget U.A.T.C. MOSOAIA pentru anul 2022 - varianta consultativă.

Anexe la proiectul Bugetului General al U.A.T.C. MOSOAIA pe anul 2022 - varianta consultativă.

Adrese Ministerul Finanțelor

Dată publicare: 31.01.2022Anul 2021


Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Referat de aprobare, Raport de specialitate și alte anexe la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

 

Dată publicare: 22.12.2021


Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Referat de aprobare, Raport de specialitate și alte anexe la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

 

Dată publicare: 14.12.2021


Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021 - aprobarea bugetului creditelor interne al Comunei Moșoaia pe anul 2021.

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021 - listă de investiții.

Referat de aprobare, Raport de specialitate și alte anexe la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

 

Dată publicare: 23.11.2021


Anunț privind acordarea subvenției de încălzire populației cu lemne, gaze naturale

Începând cu data de 18.10.2021, la sediul Primăriei Moșoaia, se pot depune cererile privind acordarea subvenției pentru încălzirea locuinței cu lemne sau gaze naturale.

Veniturile sunt:

- 1386 lei/ membru de familie (în cazul familiei)

- 2053 lei/ persoană singură

Bunurile condițiile care duc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt:

  • Titular de rol agricol cu o suprafață de teren intravilan mai mare de 2000 MP
  • Deținerea mai mult de un autoturism care să aibă vechimea mai mica de 10 ani
  • Deținerea unui cont bancar

Acte necesare:

  • Copie Buletin sau Carte de Identitate
  • Copie certificate naștere copil/copii
  • Adeverință fiscal de la A.N.F.P. (Administrația Fiscală - Pitești)
  • Adeverință salarială cu salariul net
  • Cupon de: pensie, handicap – anterior depunerii cererii
  • Copie Carte de Identitate a autoturismului, pentru prsoanele care dețin autoturism
  • Adeverință de rol agricol – Primărie

Cererile pentru acordarea subvenției pentru cele 5 luni se pot depune pînă la data de 20.11.2021

Formularul de cerere se pune la dispoziție de la sediul Primăriei – compartimentul ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Dată publicare: 15.10.2021


Proiecte de Hotărâri

Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

 

Dată publicare: 29.09.2021


Proiecte de Hotărâri

Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Referat de aprobare nr. 11767/24.09.2021 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Raport de specialitate nr. 11768/24.09.2021 - privind aprobarea rectificării bugetului general al U.A.T.C. Moșoaia

Anexa nr. 1 la raportul de specialitate nr. 11768/24.09.2021

Anexa nr. 2 la raportul de specialitate nr. 11768/24.09.2021

 

Proiect de hotărâre privind scaderea amenzilor

Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Moșoaia a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați.

Referat de aprobare nr. 10370/26.08.2021 - privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Moșoaia a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați.

Raport de specialitate nr. 10371/26.08.2021 - privind scoaterea din evidențele fiscale a unor procese-verbale de contravenție și scăderea sumei de 1.265,00 lei reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați.

 

Proiecte de hotărâre privind Programul național de investiții „Anghel Saligny“

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOȘOAIA, JUDEȚUL ARGEȘ”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MOȘOAIA, JUDEȚUL ARGEȘ”.

 

Proiect de hotărâre privind indicatori tehnico-economici

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru investitia „Modernizare drumuri comunale și de interes local în Comuna Moșoaia, Județul Argeș”.

 

Proiect de hotărâre privind contractare credit

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.402.506 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului .

Dată publicare: 24.09.2021


Anunț

Primăria Comunei Moșoaia informează cetățenii că au sosit produsele de igienă oferite prin programul POAD.

Distribuția acestora se va face împreună cu cele alimentare care nu au sosit pană în momentul de față. Beneficiarii acestor produse: persoanele beneficiare de ajutor social, persoanele care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei și persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal sau cele care primesc indemnizație de la Primăria Comunei Moșoaia.

Relații suplimentare - Primăria Comune Moșoaia - Compartiment Asistență Socială, tel: 0248/294198

Dată publicare: 01.09.2021


Proiecte de Hotărâri

Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Referat de aprobare nr. 10264/24.08.2021 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Raport de specialitate nr. 10265/24.08.2021 - privind aprobarea rectificării bugetului general al U.A.T.C. Moșoaia

Anexa nr. 1 la raportul de specialitate nr. 10265/24.08.2021

Anexa nr. 2 la raportul de specialitate nr. 10265/24.08.2021

Anexa nr. 3 la raportul de specialitate nr. 10265/24.08.2021

Anexa nr. 4 la raportul de specialitate nr. 10265/24.08.2021

Dată publicare: 25.08.2021


Informari depunere solicitari acord de mediu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare „Prima înființare rețea publică de apă uzată și modernizare rețea publica de apă în satele Ciocănăi, Bătrâni, Lăzărești, comuna Moșoaia, județul Argeș".

Dată publicare: 06.08.2021


Anunț public privind decizia etapei de încadrare „Prima înființare rețea publică de apă uzată și modernizare rețea publica de apă în satele Lăzărești și Moșoaia, comuna Moșoaia, județul Argeș".

Dată publicare: 30.07.2021


Proiecte de Hotărâri

Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa 1 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021 - utilizarea sumei de 226,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale ȘI 510,00 mii lei din excedentul înregistrat la 31.12.2020.

Anexa 2 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021 - utilizarea sumei de226,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale ȘI 510,00 mii lei din excedentul înregistrat la 31.12.2020.

Anexa 3 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021 - utilizarea sumei de226,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară pentru secțiunea dezvoltare.

Anexa 4 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021.

Referat de aprobare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Raport de specialitate nr.7590/18.06.2021 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 1 la raportul de specialitate nr.7590/18.06.2021.

Anexa nr. 2 la raportul de specialitate nr.7590/18.06.2021.

Anexa nr. 3 la raportul de specialitate nr.7590/18.06.2021.

Anexa nr. 4 la raportul de specialitate nr.7590/18.06.2021.

Dată publicare: 19.06.2021


Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa 1 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021 - utilizarea sumei de 74,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale.

Anexa 2 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021 - utilizarea sumei de 74,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale.

Anexa 3 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021.

Raport de specialitate nr.7113/11.06.2021 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Referat de aprobare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2021.

Anexa nr. 1 la raportul de specialitate nr.7113/11.06.2021.

Anexa nr. 2 la raportul de specialitate nr.7113/11.06.2021.

Anexa nr. 3 la raportul de specialitate nr.7113/11.06.2021.

 

Proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare locală

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Moșoaia 2021-2027.

Dată publicare: 14.06.2021


Informari depunere solicitari acord de mediu

Informare depunere solicitare aviz de mediu pentru obiectivul „Prima înființare rețea publică de apă uzată și modernizare rețea publica de apă în satele Ciocanăi, Bătrâni și Lăzărești, comuna Moșoaia, județul Argeș".

Informare depunere solicitare aviz de mediu pentru obiectivul „Prima înființare rețea publică de apă uzată și modernizare rețea publică de apă în satele Lăzărești și Moșoaia, comuna Moșoaia, județul Argeș".

Dată publicare: 04.06.2021


Informari depunere solicitari aviz de gospodărire a apelor

Informare solicitare aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul „Prima înființare rețea publică de apă uzată și modernizare rețea publica de apă în satele Ciocanăi, Bătrâni și Lăzărești, comuna Moșoaia, județul Argeș".

Informare solicitare aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul „Prima înființare rețea publică de apă uzată și modernizare rețea publică de apă în satele Lăzărești și Moșoaia, comuna Moșoaia, județul Argeș".

Dată publicare: 19.04.2021


Proiecte de Hotărâri

Proiecte de hotărâri PUZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ".

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SUBSOL parțial + PARTER + 1 ETAJ".

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere și pentru menținerea unui mediu de viață sănătos în comuna Moșoaia

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere și pentru menținerea unui mediu de viață sănătos în comuna Moșoaia.

Referat de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere și pentru menținerea unui mediu de viață sănătos în comuna Moșoaia.

 

Proiect hotărâre și anexe privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 1 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 2 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 3 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 4 și anexa 5 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 6 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Anexa 7 la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Raport privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata de inflație de 2,6%.

 

Proiect de hotărâre si anexe privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Mosoaia pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 3, anexa 4, anexa 5 și anexa 6 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 7 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

 

Referat de aprobare, raport specialitate și anexe privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Mosoaia pe anul 2021

Referat de aprobare nr.4757/13.04.2021 privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Raport de specialitate nr.4758/13.04.2021 la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 1 la raportul de specialitate nr.4758/13.04.2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 2 la raportul de specialitate nr.4758/13.04.2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 3, anexa 4 și anexa 5 la raportul de specialitate nr.4758/13.04.2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

Anexa 6 la raportul de specialitate nr.4758/13.04.2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pentru anul 2021.

 

Adrese la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021

Adresa nr. 58198/16.03.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Adresa nr. 60929/18.03.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Adresa nr. 72686/31.03.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Adresa nr. 73858/01.04.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Adresa nr. 74464/02.04.2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Extras din Decizia nr. 3/2021 la Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Moșoaia pe anul 2021.

Dată publicare: 14.04.2021


Informare

INFORMARE persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza UAT Moșoaia.

Dată publicare: 01.03.2021