^ Back to Top

Concursuri


Rezultatele probei scrise și interviu

Rezultate probă scrisă la concursul de promovare în grad profesional imediat superior din data de 06.06.2023

Rezultate probă interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, din data de 06.06.2023

Dată publicare: 06.06.2023


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior

Dată publicare: 24.05.2023


Anunț concurs

Primăria Comunei Moșoaia, organizează, în data de 06.06.2023 ora 10:00, examen de promovare în grad profesional imediat superior, în temeiul art. 618, alin. (4) și alin. (22) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț nr. 7627/03.05.2023

Dată publicare: 03.05.2023


Concurs ocupare funcție publică de execuție vacantă -

Inspector compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Comunei Moșoaia, cu sediul în comuna Moșoaia, strada calea Drăgășani nr.95, județul Argeș, organizează concurs de recrutate pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector clasa I, grad asistent - compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în baza Art. 618, alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Documente utile:

Înștiințare organizare concurs nr. 2403/03.02.2023

Lista de documente pentru dosarul de concurs

Cerere de inscriere la concurs

Declarație pe propria răspundere

Fișa postului

Formular de înscriere la concurs

Model de adeverință angajator

Dată publicare: 24.02.2023


Informații concurs ocupare funcție publică de execuție - Inspector compartiment Fond Funciar

Proces verbal nr. 2119/31.01.2023 - privind depunerea dosarelor pentru înscriere la concurs.

Dată publicare: 01.02.2023


Concurs ocupare funcție publică de execuție - Inspector compartiment Fond Funciar

Primăria Comunei Moșoaia, cu sediul în comuna Moșoaia, strada calea Drăgășani nr.95, județul Argeș, organizează concurs de recrutate pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector.

Documente utile:

Anunț nr. 19265/15.12.2022

Cerere de inscriere la concurs

Declarație pe propria răspundere

Fișa postului

Formular de înscriere la concurs

Model de adeverință angajator

Dată publicare: 09.01.2023


Rezultate finale

Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, din data de 05.12.2022


Rezultate proba scrisă

Rezultate proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior din data de 05.12.2022


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior

Dată publicare: 23.11.2022


Erată

Erată privind bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pentru următoarele funcții publice de execuție, organizat în cadrul Primăriei comunei Moșoaia, în data de 05.12.2022 (proba scrisă).

Erata nr. 17620/03.11.2022


Anunț concurs

Primăria Comunei Moșoaia, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior, în temeiul art. 618, alin. (4) și alin. (22) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț nr. 17263/01.11.2022

Dată publicare: 01.11.2022


Rezultat final

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, din funcția de inspector, clasa I, grad profesional asistent în grad profesional principal, Compartiment Resurse Umane

Dată publicare: 29.08.2022


Rezultat proba scrisa

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, din funcția de inspector, clasa I, grad profesional asistent în grad profesional principal, Compartiment Resurse Umane

Dată publicare: 22.08.2022


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior din data de 22.08.2022

Dată publicare: 11.08.2022


Anunț concurs

Primăria Comunei Moșoaia, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior, în temeiul art. 618, alin. (4) și alin. (22) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț nr. 11398/22.07.2022

Dată publicare: 22.07.2022


Rezultate finale

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

Dată publicare: 25.03.2022


Rezultatele probei interviu

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

Dată publicare: 22.03.2022


Anunț modificare oră de susținere probă interviu

Anunț privind modificarea orei de susținere a probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

Dată publicare: 21.03.2022


Rezultatele probei scrise

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

Dată publicare: 17.03.2022


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

Dată publicare: 09.03.2022


Concurs ocupare funcție publică de execuție - Consilier Juridic

Primăria Comunei Moșoaia, cu sediul in comuna Moșoaia, strada Calea Drăgășani, nr 95, Județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior ( pozitia nr.28 din Ștatul de Funcții aprobat prin H.C.L. nr. 10/26.11.2020), Compartimentul Juridic, în temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Documente utile:

Informare privind accesul candidaților în instituție.

Anunț concurs nr. 1050/18.01.2022.

Bibliografia pentru concursul de consilier juridic, grad profesional superior, Compartimentul Juridic.

Model cerere înscriere la concurs.

Declarație pe propria răspundere pentru prevenirea și combaterea infectării cu COVID 19.

Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1) lit. j) din HG nr. 611/2008 .

Fișa postului.

Formular de înscriere.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 14.02.2022


Rezultate finale

Rezultate finale la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență

Dată publicare: 23.12.2021


Rezultate probă interviu

Rezultate probă interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență

Dată publicare: 20.12.2021


Rezultatele probei scrise

Rezultate probă scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență

Dată publicare: 15.12.2021


Rezultatele probei sportive - eliminatorie

Rezultatul probei sportive - probă eliminatorie la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență

Dată publicare: 13.12.2021


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență

Dată publicare: 08.12.2021


Concurs ocupare funcție contractuală de execuție - Compartiment SVSU

Primăria Comunei Moșoaia, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de Inspector, gradul II, Compartimentul Situații de Urgență.

Documente utile:

Anunț concurs nr. 14464/10.11.2021.

Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție de Inspector, gradul II, Compartimentul Situații de Urgență.

Model cerere înscriere la concurs.

Fișa postului - Inspector SVSU.

Formular de înscriere.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 17.11.2021


Rezultate finale

Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

Dată publicare: 28.09.2021


Rezultate proba interviu

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

Dată publicare: 23.09.2021


Rezultate finale

Rezultate finale la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, gradul II, Compartiment Situații de Urgență

Dată publicare: 21.09.2021


Rezultate proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

Dată publicare: 20.09.2021


Rezultate proba scrisă și interviu

Rezultate probă interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, gradul II, Compartiment Situații de Urgență

Rezultate probă scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, gradul II, Compartiment Situații de Urgență

Dată publicare: 17.09.2021


Rezultatele proba sportiva

Rezultate probă sportivă - probă eliminatorie la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, gradul II, Compartiment Situații de Urgență

Dată publicare: 14.09.2021


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

Dată publicare: 08.09.2021


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență

Dată publicare: 08.09.2021


Concurs ocupare funcție contractuală de execuție - Compartiment SVSU

Dispoziția nr. 86/30.08.2021 - privind organizarea și desfășurarea probei sportive - probă eliminatorie pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților care participă la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență.

Dată publicare: 06.09.2021


Concurs ocupare funcție contractuală de execuție - Compartiment SVSU

Primăria Comunei Moșoaia, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de Inspector, gradul II, Compartimentul Situații de Urgență.

Documente utile:

Anunț concurs nr. 9848/23.08.2021.

Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție de Inspector, gradul II, Compartimentul Situații de Urgență.

Model cerere înscriere la concurs.

Fișa postului - Inspector SVSU.

Formular de înscriere.

Dispoziția nr. 78.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 23.08.2021


Concurs ocupare funcție publică de execuție - Consilier Juridic

Primăria Comunei Moșoaia, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (pozitia nr. 28 din statul de funcții aprobat prin HCL nr 10/26.11.2020), compartiment juridic.

Documente utile:

Anunț concurs nr. 8688/26.07.2021.

Bibliografia pentru concursul de consilier juridic, grad profesional superior, Compartimentul Juridic.

Model cerere înscriere la concurs.

Fișa postului - Consilier Juridic.

Model formular de înscriere.

Declarație pe propria răspundere.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 17.08.2021


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocupare pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de Inspector, gradul II, Compartimentul Situații de Urgență.

Dată publicare: 13.07.2021


Dispoziția nr 68 - privind anularea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.

Dată publicare: 12.07.2021


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic din data de 12.07.2021.

Dată publicare: 29.06.2021


Concurs ocupare funcție contractuală de execuție - Inspector - Compartiment Situații de Urgență

Primaria Comunei Moșoaia, cu sediul în comuna Moșoaia, strada Calea Drăgășani nr 95, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de Inspector, gradul II, (poziția nr.30 din statul de funcții aprobat prin H.C.L. nr. 10/26.11.2020), Compartimentul Situații de Urgența

Documente utile:

Anunț concurs nr. 7450/16.06.2021.

Bibliografia pentru concursul de inspector - Compartiment Situații de Urgență.

Model cerere înscriere la concurs.

Dispoziția nr. 62/16.06.2021 - privind stabilirea datei concursului, bibliografia, condițiilor generale și specifice, documentele solicitate candidaților, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului contractual vacant de Inspector, gradul II - din cadrul compartimentului Situații de Urgență al comunei Moșoaia, județul Argeș.

Fișa postului inspector - Compartiment Situații de Urgență.

Model formular de înscriere.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 24.06.2021


Concurs ocupare funcție publică de execuție - Consilier Juridic

Primaria Comunei Moșoaia, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a functției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (pozitia nr. 28 din statul de funcții aprobat prin HCL nr 10/26.11.2020), compartiment juridic.

Documente utile:

Anunț concurs nr. 5601/07.05.2021.

Bibliografia pentru concursul de consilier juridic, grad profesional superior, Compartimentul Juridic.

Model cerere înscriere la concurs.

Fișa postului - Consilier Juridic.

Model formular de înscriere.

Declarație pe propria răspundere.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 02.06.2021


Rezultate finale - Compartiment Juridic

Rezultate finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic din data de 09.02.2021.

Dată publicare: 17.02.2021


Rezultate finale - Compartiment Registru Agricol

Rezultate finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol din data de 08.02.2021.

Dată publicare: 17.02.2021


Rezultate proba interviu - Compartiment Registru Agricol

Rezultate proba interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol din data de 08.02.2021.

Dată publicare: 11.02.2021


Rezultate proba scrisă - Compartiment Juridic

Rezultate proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic din data de 09.02.2021.

Dată publicare: 09.02.2021


Rezultate proba scrisă - Compartiment Registru Agricol

Rezultate proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol din data de 08.02.2021.

Dată publicare: 08.02.2021


Rezultatele soluționării contestațiilor

Rezultatul soluționării contestației cu privire la selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol din data de 08.02.2021.

Dată publicare: 05.02.2021


Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic din data de 09.02.2021.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registrul Agricol din data de 08.02.2021.

Dată publicare: 03.02.2021


Concurs ocupare funcție publică de execuție - Consilier Juridic

Primăria Comunei Moșoaia, cu sediul în comuna Moșoaia, strada calea Drăgășani nr.95, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior (poziția nr.28 din statul de funcții aprobat prin H.C.L. nr. 10/26.11.2020), Compartimentul Juridic.

Documente utile:

Anunț concurs nr. 109/06.01.2021.

Bibliografia pentru concursul de consilier juridic, grad profesional superior, Compartimentul Juridic.

Model cerere înscriere la concurs.

Fișa postului - Consilier Juridic.

Model formular de înscriere.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 08.01.2021


Concurs Registru Agricol

Primăria Comunei Moșoaia, cu sediul în comuna Moșoaia, strada calea Drăgășani nr.95, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Registrul Agricol.

Documente utile:

Anunț concurs nr. 112/06.01.2021.

Bibliografia pentru concursul de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol

Model cerere înscriere la concurs.

Fișa Postului - Inspector Registrul Agricol.

Formular de înscriere.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 08.01.2021