^ Back to Top

Concursuri

Concurs ocupare funcție publică de execuție - Consilier Juridic

Primăria Comunei Moșoaia, cu sediul în comuna Moșoaia, strada calea Drăgășani nr.95, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior (poziția nr.28 din statul de funcții aprobat prin H.C.L. nr. 10/26.11.2020), Compartimentul Juridic.

Documente utile:

Anunț concurs nr. 109/06.01.2021.

Bibliografia pentru concursul de consilier juridic, grad profesional superior, Compartimentul Juridic.

Model cerere înscriere la concurs.

Fișa postului - Consilier Juridic.

Model formular de înscriere.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 08.01.2021


Concurs Registru Agricol

Primăria Comunei Moșoaia, cu sediul în comuna Moșoaia, strada calea Drăgășani nr.95, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Registrul Agricol.

Documente utile:

Anunț concurs nr. 112/06.01.2021.

Bibliografia pentru concursul de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol

Model cerere înscriere la concurs.

Fișa Postului - Inspector Registrul Agricol.

Formular de înscriere.

Model adeverință angajator.

Dată publicare: 08.01.2021