^ Back to Top

Acasă

Bine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Moșoaia, județul Argeș.


A N U N Ț
Nr. 4886/14.04.2021

Primăria comunei Moșoaia va organiza un centru mobil de vaccinare anticovid în comună.

Cetățenii care doresc vaccinarea anticovid sunt rugați să completeze o cerere.

Pentru a completa cererea va trebui să vă prezentați la sediul Primăriei Moșoaia având cartea de identitate/buletinul de identitate și este necesar să puneți la dispoziție un număr de telefon la care să puteți fi contactați, precum și tipul de vaccin solicitat.

Solicitările de depun până în data de 19.04.2021, ora 10:00.


A N U N Ț
Nr. 3071/10.03.2021

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentația aferentă, proiect care se afișeaza la sediul Primăriei comunei Moșoaia. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 pot fi trimise, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul normativ prezentat în anexă, pe adresa Primăriei comunei Moșoaia, sat Mosoaia, strada Calea Drăgășani nr.95, județul Argeș – compartiment Impozite și Taxe, pe fax 0248.294.001 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 31.03.2021.