^ Back to Top

Acasă

Bine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Moșoaia, județul Argeș


Sedințele LIVE ale Consiliului Local Moșoaia se pot vizualiza pe http://live.primariamosoaia.ro Anunț licitație publică închiriere pășuni - Comuna Moșoaia, județul Argeș

U.A.T Comuna Moșoaia, județul Arges organizează în data de <b>24.05.2023</b>ora <b>11:00</b> licitație publică în vederea închirierii pășunii comunale în suprafață de 12,7771 hectare apartinand domeniului public al comunei Mosoaia, situată în sat Ciocănăi, com.Mosoaia, jud.Arges.

Anunț închiriere pășuni - Comuna Moșoaia, județul Argeș.

Dată publicare: 10.05.2023


Stimați cetățeni ai comunei Moșoaia,

Orice gospodar primăvara și toamna face curățenie și îngrijește casa, curtea și terenul de lângă proprietate.

Facem apel către dumneavoastră să vă curățați atât curțile proprii, cât și șanțurile, rigolele și podețele din dreptul proprietăților.

Vă reamintim că aceste obligații le aveți și din punct de vedere legal, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale: art. 9 alin. (1) ”

… Persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:

1. să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile şi împrejmuirile acestora;

2. să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;

3. să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate;

4. să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;

5. să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;

6. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;

7. să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

8. să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc;

9. să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

10. să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

11. să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;

12. să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

13. să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.”

Nerespectarea obligațiilor de mai sus poate duce la aplicarea de amenzi cuprinse între 500 lei și 2.500 lei !

curatenie

Dată publicare: 30.08.2022


În conformitate cu Legea nr. 62/2018, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia,pentru evitarea instalării şi răspândirii ei pe terenurile intravilane sau extravilane, iar în cazul prezenței acesteia, pentru eliminarea ei.

Solicităm proprietarilor de terenuri din comuna Moșoaia să se alăture acestei campanii, să verifice dacă pe terenurile intravilane sau extravilane pe care le deţin creşte această plantă şi să ia măsurile necesare pentru evitarea răspândirii vegetaţiei invazive, îndepărtând-o de pe proprietăţile lor şi evitând astfel eventualele amenzi.

De asemenea, îi rugăm pe cei care au cunoştinţă despre terenuri infestate cu ambrozie să ne comunice acest fapt pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pentru a lua măsurile legale adecvate.

 În următoarea perioadă se vor face verificări şi vă reamintim că, potrivit Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cuantumul amenzilor pentru cei care nu-şi curăţă terenurile este de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice.
Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manuală sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa invadată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenuri agricole, erbicidarea, după caz.
Informaţii cu privire la buruiana ambrozia, metodele de combatere a acesteia şi prevederile legale sunt disponibile pe paginile oficiale de internet ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Mediului prin accesarea link-ului
https://www.madr.ro/docs/agricultura/ambrozia-prezentare-si-combatere.pdf
Haideţi să arătam
că suntem o comunitate responsabilă, că ne pasă de sănătatea noastră şi a celor din jur, să ne curăţăm suprafeţele de teren, astfel încât să nu existe oameni care să sufere de pe urma ambroziei !
Vă mulţumim !

ambrozie

Dată publicare: 30.08.2022


Anunț închiriere pășuni - Comuna Moșoaia, județul Argeș

U.A.T Comuna Moșoaia, județul Arges anunță închirierea pentru o perioadă de 5 ani a suprafeței de 12,7771 hectare pășuni în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare. Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 25.07.2022 ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Moșoaia. Înscrierile se fac la sediul Primăriei Moșoaia în perioada 12.07.2022 - 21.07.2022.

Anunț închiriere pășuni - Comuna Moșoaia, județul Argeș.

Dată publicare: 11.07.2022


Plăți prin GHISEUL.RO

Comuna Moșoaia a fost înrolată în sistemul de plată GHISEUL.RO. Se pot efectua plăți on-line pentru toate tipurile de taxe și impozite.

GHISEUL.RO

 


Anunț

Primăria Comunei Moșoaia încheie contract de prestări servicii aferente Recensământului Populației și Locuințelor - 2021

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu.

Model cerere de înscriere pentru personalul de recensământ.


Informare

A fost publicat în secțiunea "AVIZIER ELECTRONIC" - proiect Buget U.A.T.C. MOSOAIA an 2022 - consultativ (fără sumele din TVA ce se vor aloca învaățământului având în vedere că nu s-a aprobat costul standard per elev pentru anul 2022)