c_500_350_16777215_00_images_poze_82-solar-modern.jpgCinci din programele operaţionale de finanţare din fonduri UE au fost aprobate de Comisia Europeană şi în curând vor putea fi accesate de instituţiile şi agenţii economici care doresc să dezvolte proiecte în exerciţiul financiar 2014-2020. Săptămâna trecută s-au lansat oficial trei dintre acestea, respectiv Programele Operaţionale pentru Competitivitate (POC), Capacitate Administrativă (POCU) şi Asistenţă Tehnică (POAT), ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, avansând ca termen pentru lansarea primului apel de depunere a proiectelor luna aprilie a acestui an. Trei dintre programele operaţionale, poate şi cele mai importante, încă aşteaptă avizul Comisiei Europene. Este vorba despre Programul Operaţional Infrastructură Mare, prin care se doreşte finanţarea marilor proiecte de infrastructură rutieră incluse în masterplanul de transport al României, Programul Operaţional Regional şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, toate trei fiind în dezbatere. Ultimul dintre programe, cel destinat pescuitului, a fost publicat de Ministerul Agriculturii spre consultare publică în cursul lunii februarie.


Primul venit, primul servit
Una dintre noutăţile programelor operaţionale 2014-2020 constă în faptul că, odată lansată o linie de finanţare, va fi pusă la bătaie întreaga sumă alocată acesteia, solicitanţii putând depune proiecte până la epuizarea bugetului - după cum a declarat recent ministrul Teodorovici. Ulterior, în cazul în care unele dintre proiectele acceptate pierd finanţarea din diverse motive, sumele vor putea fi redistribuite pentru altele, astfel încât banii să nu se piardă. Ministrul Fondurilor Europene a promis, de asemenea, simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene pentru diminuarea birocraţiei, dând ca exemplu eliminarea solicitării scrisorii de garanţie bancară.

Primele ghiduri ale solicitantului pe PNDR - lansate spre consultare
Cu două săptămâni în urmă, Ministerul Agriculturii a publicat pentru consultare versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru trei dintre submăsurile incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole beneficiază de un buget de 205.776.952 euro. În cazul fermelor cu dimensiune economică sub 500.000 SO (valoarea producţiei standard), valorile maxime ale finanţărilor sunt de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar maxim 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple; maxim 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj; maxim 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate. Pentru fermele cu dimensiune economică de peste 500.000 SO, finanţarea este de maxim 30% din valoarea eligibilă a proiectului. Pentru submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, sunt alocaţi 111.209.889 euro din care 90% contribuţia Uniunii Europene. Pot accesa fonduri europene prin acest program tinerii sub 40 de ani care îşi înfiinţează pentru prima dată o exploataţie agricolă. Beneficiarii vor putea primi pentru o perioadă de maxim trei ani (cinci ani pentru sectorul pomicol) sprijinul nerambursabil de 40.000 de euro sau 50.000 de euro în funcţie de dimensiunea economică a viitoarei ferme. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare şi 25% cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la încheierea deciziei de finanțare. Fiind vorba de documente lansate spre consultare, versiunile ghidurilor ar putea suferi uşoare modificări înainte de a fi lansate oficial.

- Primul program pe care se vor lansa apeluri de proiecte va fi POCA (fostul PODCA), în luna aprilie - estimează guvernul. Programul Operaţional Capacitate Administrativă alocă 658 de milioane de euro (dintre care 553 de milioane din bugetul UE) pentru investiţii care să vizeze îmbunătăţirea eficienţei, transparenţei şi accesibilităţii administraţiei publice şi a sistemului judiciar din România.
- POC sau Programul Operaţional „Competitivitate” (varianta 2014-2020 a POSCCE) pune la dispoziţia mediului de afaceri 1,58 miliarde de euro (contribuţia europeană fiind de 1,32 miliarde de euro) pentru creşterea competitivităţii economiei, programul primind probarea Comisiei Europene la sfârşitul anului trecut. Prioritate la finanţare au investiţiile în cercetare şi dezvoltare, pentru care sunt alocate 952,6 milioane de euro, alte 630,2 milioane de euro fiind destinate creşterii calităţii şi utilizării serviciilor publice electronice.
- Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) a fost adoptat de Comisia Europeană de asemenea în decembrie anul trecut. Cele 251 de milioane de euro alocate proiectelor depuse prin acest program (contribuţia europeană fiind de 212 milioane de euro) vor fi folosite pentru investiţii care vizează întărirea capacităţii administrative a României de a coordona, desfăşura şi supraveghea fondurile europene structurale şi de investiţie.
- Vechiul POSDRU se transformă în POCU (Programul Operaţional Capital Uman) şi continuă implementarea măsurilor privind reducerea abandonului şcolar, a proiectelor de reconversie profesională şi care să permită accesul persoanelor defavorizate pe piaţa muncii. Draftul Ghidului Solicitantului a fost publicat încă din 2014, însă o variantă finală nu a fost încă adoptată. Suma totală alocată acestui program este de 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde euro contribuţia UE).
- Prin Programul Operaţional Regional (POR), aflat încă în analiza Comisiei Europene, se vor putea finanţa proiecte de reabilitare şi protejare a siturilor naturale, de restaurare a monumentelor istorice, precum şi proiecte de valorificare a potenţialului turistic local. De asemenea, se vor aloca bani pentru investiţii în infrastructura rutieră, în unităţile de învăţământ şi în cele de sănătate publică. O noutate o constituie posibilitatea accesării de fonduri europene pentru operaţiuni de cadastrare. Tot prin POR vor fi finanţate şi o serie de investiţii care au ca scop îmbunătăţirea productivităţii IMM-urilor.