c_500_350_16777215_00_images_poze_82-curatenieprimavara.jpgIarna a trecut, iar primăvara şi-a intrat pe deplin în drepturi. Ca orice om gospodar, locuitorii comunei Moşoaia trebuie să iasă la curăţenie, atât în propriile curţi, cât şi în faţa proprietăţilor. Cum vremea bună şi-a făcut simţită prezenţa din plin, este momentul ca locuitorii comunei să iasă cu mic cu mare să îşi cureţe şanţurile din faţa porţilor, să desfunde podeţele şi să strângă gunoaiele.
Curăţenia de primăvară reprezintă în primul rând o responsabilitate, cetăţenii având obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, a curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, precum şi în celelalte locuri publice. Paza bună trece primejdia rea şi curăţirea şanţurilor este o operaţiune foarte importantă, mai ales în vederea prevenirii inundaţiilor în eventualitatea unor ploi abundente. Un şanţ bine curăţat va permite apelor pluviale să se scurgă controlat, fără a pune în pericol gospodăriile. În cazul în care şanţurile sunt înfundate, în caz de ploi torenţiale, apele pot inunda curţile, grădinile şi casele, provocând un adevărat dezastru.
 În sarcina cetăţenilor comunei Moşoaia intră următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
- amenajarea, curăţirea şi desfundarea şanţurilor, a podeţelor din faţa gospodăriilor proprii;
- menţinerea permanentă a curăţeniei pe partea carosabilă a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei fiecărui proprietar;
- depozitarea reziduurilor menajere numai în locuri stabilite de primărie, respectiv pubele şi containere;
- văruirea pomilor plantaţi în faţa fiecărei gospodării;
- repararea gardurilor şi amenajarea acestora acolo unde este nevoie;
- văruirea capetelor de pod din faţa gospodăriei;
- curăţirea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la stradă, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;
- întreţinerea şi curăţenia locuinţelor, a curţilor şi împrejurimilor acestora.

Atenţie!

n Este interzisă depozitarea pământului sau a altor materiale rezultate din desfundarea şanţurilor pe partea de acostament a străzii. Acestea se vor îndepărta şi se vor depozita numai pe partea cu gardul din dreptul proprietăţii fiecărui cetăţean.
n Este interzisă depozitarea în containere sau pubele a gunoiului de grajd, a dejecţiilor de la animale, a resturilor de la coceni, a crengilor de pomi sau viţă de vie, moloz rezultat din demolări, rumeguş, a sticlelor din plastic sau alte deşeuri care se pot arde sau depozita în propria gospodărie.
n Este interzisă depozitarea gunoaielor de orice fel în văi, viroage, albia râurilor sau pâraielor, în păduri sau pe izlazuri.
n Este interzisă deversarea spălăturilor sau a dejecţiilor de la animale în şanţurile publice.
n Este interzisă racordarea băilor sau a grupurilor sanitare cu scurgere la şanţurile publice.
n Este interzisă depozitarea materialelor de construcţii - nisip, pietriş - pe acostamentul drumului public sau în faţa proprietăţii, pe domeniul public.
n Este interzisă lăsarea liberă a păsărilor de curte şi a animalelor de casă pe domeniul public.
Nerespectarea prevederilor menţionate mai sus poate fi sancţionată cu amenzi care pot ajunge la câteva milioane de lei vechi.