c_500_350_16777215_00_images_poze_instalatie-canalizare-casa.jpgAvând în vedere faptul că lucrările la reţeaua de canalizare în satele Smeura, Hinţeşti, Dealu Viilor şi jumătate din Moşoaia au fost finalizate, reprezentanţii administraţiei publice locale îi anunţă pe cetăţenii care locuiesc în aceste zone că se pot racorda la noua reţea. În cadrul acestui proiect, au fost prevăzute cămine de branşament la fiecare gospodărie, astfel încât cetăţenilor nu le mai rămâne decât să-şi tragă conducta până la locuinţa proprie.
Procedura de racordare la reţeaua de canalizare este destul de simplă. Astfel, cetăţenii comunei Moşoaia, persoane fizice, trebuie să completeze la primărie, la compartimentul impozite şi taxe, o cerere pentru racordarea la canalizare. După aceea, solicitantului i se va elibera o adeverinţă de rol, tot la primărie. Pe lângă aceste două documente, mai trebuie adusă o copie a actului de identitate al proprietarului. În cazul în care gospodăria este deţinută în coproprietate, se depun acte de identitate ale tuturor proprietarilor.
În ceea ce priveşte persoanele juridice, acestea trebuie să depună la primărie următoarele documente: cerere, adeverinţă de rol, CUI-ul de la Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare fiscală (RO-ul) de la Finanţe, actele de identitate ale administratorilor firmei, ştampila şi codul IBAN.
În ceea ce priveşte taxa de racordare la reţea, aceasta se ridică la 64 de lei atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice, sumă care se va regăsi în prima factură pe care societatea Apă Canal o va elibera după efectuarea branşamentului.