Grupurile de acţiune locală (GAL-uri) sunt parteneriate privat-publice active, constituite din reprezentanţi ai sectoarelor public, privat şi ai societăţii civile, care implementează o strategie integrantă pentru dezvoltarea teritoriului. Comuna Moşoaia este partener în cadrul GAL-ului „Dealurile Cotmenei”, alături de localităţile argeşene Drăganu, Bascov, Băbana, Cotmeana, Cocu, Cuca, Uda, Ciomăgeşti, Poiana Lacului şi Albota şi de comuna Topana din judeţul Olt.
Locuitorii GAL-ului „Dealurile Cotmenei” pot beneficia de avantajele şi oportunităţile oferite de înfiinţarea acestui parteneriat, dezvoltând oportunităţile oferite de zonă, corectând neajunsurile prin transformarea unor visuri în realităţi.
Proiectul „Finanţăm ideile tale” derulat de Asociaţia GAL „Dealurile Cotmenei” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
La nivelul teritoriului au fost stabilite următoarele priorităţi de dezvoltare pentru perioada 2016-2023:
n încurajarea transferului de cunoştinţe şi  inovări în agricultură, silvicultură şi în zonele rurale ce vizează încurajarea înfiinţării formelor asociative, procesării produselor agricole şi creării lanţurilor scurte de comercilizare;
n  creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile, precum şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor - vizează realizarea de investiţii în exploataţiile agricole, sprijinirea instalării tinerilor fermieri în teritoriul GAL „Dealurile Cotmenei”;
n promovarea organizării lanţului alimentar inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură - vizează procesarea produselor agricole;
n promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale - investiţiile vor viza activităţile noi, cât şi dezvoltarea activităţilor existente non-agricole; îmbunătăţirea, înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor sociale; investiţii pentru etnia romă; investiţii în infrastructura de bază, în activităţile de agrement şi activităţile culturale.
Proiectele se vor selecta la sediul Asociaţiei Gal „Dealurile Cotmenei” şi vor fi evaluate de către un grup de experţi independenţi, în baza unor criterii de selecţie obiective şi transparente. Decizia privind acordarea sau neacordarea sprijinului financiar nerambursabil va fi luată de către un comitet de selecţie, format din 7 membri reprezentând sectorul privat, sectorul civil şi din partea sectorului public.
Măsurile prevăzute în strategia de dezvoltare locală sunt:
n Sprijin pentru activităţile de promovare în context local privind dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi a pieţelor locale - M1/1B
n Modernizarea exploataţiilor agricole în teritoriul GAL „Dealurile Cotmenei” - M2/2A
n Instalarea tinerilor fermieri - M3/2B
n Procesarea produselor agricole - M4/3A
n Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice non-agricole - M5/6A
n Investiţii pentru crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole - M6/6A
n Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - M7/6B
n Investiţii în crearea şi dezvoltarea infrastructurii culturale şi de agrement - M8/6B
Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi găsi în Bascov, Bl. C2, parter, sau ne puteţi contacta pe email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la telefon 0348.410.131.